021 9031

Certificatul energetic și izolarea cu spumă a cladirilor

certificat energetic

Certificatul energetic este un document obligatoriu în prezent, care atestă anumite condiții pe care le îndeplinește o construcție, din punct de vedere termic.

Concluzia pe care o putem trage este aceea că certificatul de eficiență energetică nu face referire doar la izolarea termică a locuințelor, deși acesta este primul lucru la care ne gândim. Desigur, izolarea termică este importantă, iar alegerea unui material cu o eficiență energetică superioară, așa cum sunt izolațiile cu spumă poliuretanică cu celulă închisă sau spumă poliuretanică cu celulă deschisă Isoterm pot aduce beneficii importante în ceea ce privește eficiența energetică a unei clădiri.

Un aspect particular al caselor eficiente din punct de vedere termic este încadrarea acestora în clase de eficiență energetică. Acest lucru se bazează pe realizarea unui audit energetic, o analiză a spațiilor prin care se verifică felul în care o construcție păstrează caracteristicile de confort, fiind cunoscut faptul că aceasta nu funcționează ca un monolit perfect.

 

certificatul energetic

 

Discutăm în cele ce urmează despre certificatul energetic al clădirilor, despre importanța acestuia, dar și despre elementele care îl constituie și care ne atrag atenția asupra problemelor pe care le întâmpină o clădire.

 

De ce este nevoie de izolarea termică a locuințelor?

 

Ideea de a ne izola locuințele a căpătat o importanță crucială, iar căutarea materialului perfect a condus la o dezvoltare enormă în domeniul materialelor folosite pentru izolare. Spuma poliuretanică, atât spuma poliuretanică cu celulă închisă, cât și spuma poliuretanică cu celulă deschisă a devenit rapid vârf de gamă pentru izolarea locuințelor, a birourilor sau pentru izolarea spațiilor industriale, devansând materialele tradiționale prin caracteristici și eficiență.

 

izolatie eficienta

 

Totuși, alegerea spumei poliuretanice și mai ales utilizarea acesteia presupune un audit energetic prealabil, pentru ca aceasta să fie dispusă în mod corect și eficient.

 

Certificatul energetic- istoric și importanță

 

Certificatul energetic a fost introdus în România o dată cu anul 2013, atunci când practic acest document a devenit și obligatoriu în caz de vânzare, sau în cazuri particulare, închiriere a imobilelor. Certificatul energetic, cunoscut și sub numele de certificat de performanță energetică, este un document oficial introdus ca urmare a solicitării Uniunii Europene, în încercarea de a alinia locuințele la un anumit nivel de performanță energetică.

 

certificatul energetic

 

Certificatele energetice se eliberează doar de către auditori energetici pentru clădiri, atestați de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Acest lucru înseamnă că vorbim despre un document cu caracter oficial, cu rol atestator, care influențează valoarea pe care o deține un anumit imobil.

Certificatul energetic este obligatoriu pentru orice tip de clădire, cu excepția unor anumite categorii (lăcașe de cult, clădiri provizorii, clădiri protejate etc.). Valabilitatea certificatului energetic este de 10 ani, fiind nevoie de obținerea unuia nou, excepție făcând doar situațiile de renovări majore, cum ar fi izolarea termică a spațiilor, acolo unde se schimbă regimul termic și energetic.

 

Ce conține un certificat energetic?

 

Certificatul energetic este documentul care spune cele mai multe lucruri despre un imobil. În cadrul acestuia sunt menționate: clasa de eficiență energetică, nota energetică, indicele de emisii echivalent CO2, consumul specific de energie primară și consumul specific total de energie din surse regenerabile.

 

Clasa de eficiență energetică

 

Atunci când se realizează izolarea termică a spațiilor, unul dintre primele aspecte în care se văd rezultatele este clasa de eficiență energetică. Clasa de eficiență energetică reprezintă o scală de la clasa A la clasa G, fiecare având anumite particularități. Practic particularitățile sunt strâns legate de consumuri, astfel că pentru fiecare clasă este definit un consum de kWh/ mp/ an.

Clasele superioare de eficiență energetică sunt cele care atestă calitatea eficienței și a consumurilor reduse de energie pentru prezervarea unui mediu confortabil. O casă inclusă în clasa A de eficiență energetică este una care înregistrează consumuri mici de energie, care este izolată termic și fonic cu spumă poliuretanică sau cu alte materiale cu eficiență ridicată și care este hidroizolată pentru a nu permite umidității să afecteze confortul termic al casei.

 

clase de eficienta energetica

 

Clasa A de eficiență energetică este cea în care sunt încadrate construcțiile cu consum mic de energie, de până la 125 kWh/ mp/ an, aceasta fiind cea mai performantă clasă de eficiență energetică. Atenție însă, deoarece 125 kwh/ mp/ an reprezintă consumul estimativ pentru acoperirea nevoilor de confort pe care le ridică o locuință: apă caldă, iluminat, încălzire, ventilare etc.

La polul opus, clădirile din clasa G de eficiență energetică sunt cele care înregistrează un consum foarte mare, lucru care se traduce și prin costuri relativ mari de îngrijire a spațiului. În clasa G de eficiență energetică sunt încadrate clădirile cu consumuri mai marid e 800 kWh/ mp/ an, clădiri care în general sunt neizolate și care presupun existența unor punți termice semnificative, prin care se pierde energia.

Categoriile de locuințe între A și G, adică B, C, D, E, F sunt acele locuințe asupra cărora nu s-a realizat izolarea termică sau imobilele la care nu s-a realizat reabilitarea termică.

 

Nota energetică

 

Nota energetică este strâns legată de ideea de clasă energetică, valoarea acestora fiind cuprinsă între 0 și 100, în acord cu clasa în care este încadrat un imobil. Nota este acordată în funcție de clasă, bazându-se pe eficiența calculată raportat la caracteristicile spațiilor auditate.

 

Indicele de emisii echivalent CO2

 

Așa cum se poate observa încă din denumirea caracteristicii, aceasta face referire la ventilația aerului din interiorul încăperilor. În calculul indicelui de emisii de dioxid de carbon sunt luate mai multe aspecte ce pot fi măsurate sau aproximate: numărul de schimburi de aer din interior în decursul unei ore, numărul de persoane care utilizează încăperile, gradul de izolare a locuinței și tipul tâmplăriei care închide suprafețele vitrate.

 

co2 casa

 

Concentrația de dioxid de carbon se măsoară în metri cubi, iar rezultatul final al calculului este echivalat în puncte per milion, caz în care valoarea ar trebui să fie mai mică de 600 ppm, pentru ca aerul să fie considerat ventilat și satisfăcător pentru mediul interior.

 

Consumul specific total de energie din surse regenerabile

 

Deși pentru cele mai multe persoane doar prima pagină a certificatului de performanță energetică este reținută, acest document conține 2 file sau mai multe, în funcție de informațiile menționate în acesta.

 

La ce se referă de fapt certificatul energetic?

 

Luate separat, informațiile din certificatul de performanță energetică ating următoarele aspecte:

 

Gradul de izolare al clădirii

 

În unele situații clădirile pot fi izolate deficitar sau pot să nu fie izolate deloc, situație în care aceste aspecte vor fi consemnate ca recomandări în certificatul energetic. Este important de reținut faptul că regimul de încadrare al unei clădiri se poate schimba după reabilitarea termică a acesteia, deoarece lucrarea este considerată a fi o îmbunătățire semnificativă adusă clădirii. Pentru a realiza rapid și eficient izolarea termică a clădirii se poate alege soluția de izolare cu spumă poliuretanică deoarece aceasta nu implică un timp îndelungat de lucru, astfel că rezultatele sunt cele așteptate.

 

izolatie spuma poliuretanica co2

 

Spuma poliuretanică este un material izolator cu proprietăți excelente de păstrare a temperaturii interioare constante, dar și un material care izolează foarte bine din punct de vedere fonic. În plus, spuma poliuretanică protejează structurile de umiditate și este o izolație termică ce permite exploatarea construcției în cel mai scurt timp, datorită timpului scurt de uscare. Mai mult decât atât, spuma poliuretanică nu permite insectelor și rozătoarelor să își facă cuiburi, protejând astfel structura de influența negativă a acestor dăunători.

Izolația termică cu spumă poliuretanică oferă astfel o anvelopare rapidă și cu costuri care se amortizează rapid în timp, dar și posibilitatea creșterii valorii proprietății, prin încadrarea clădirii într-o clasă superioară de eficiență energetică. Este important însă să știi că majoritatea clădirilor, chiar și după izolare termică, se încadrează în clasa B sau C de consum, fiind foarte dificil de atins clasa A, chiar și în ipoteza caselor noi construite, cu materiale și tehnologii speciale de lucru.

 

Tâmplăria

 

Un aspect important la care se uită auditorii atunci când vine vorba despre analiza unui imobil este tâmplăria.

 

ferestre PVC eficiente

 

 

Tâmplăria modernă PVC este deosebit de utilă în păstrarea unei temperaturi potrivite la interior, grație densității foilor de geam și tehnologiilor moderne cu camere de aer care permit o etanșare corectă și eficientă.

 

Penalizări acordate clădirii și motivarea acestora

 

Suplimentul la certificatul de eficiență energetică al clădirilor include de asemenea și un calcul al coeficienților de penalizare pe baza cărora se calculează clasele. Dintre cele mai comune penalizări pe care le putem regăsi în acest supliment putem menționa următoarele:

 • tâmplărie care nu se închide etanș, uși glisante care nu se închis sau alte situații de etanșare deficitară la nivelul suprafețelor vitrate;
 • lipsă izolație termică sau izolație termică deteriorată sau realizată din materiale ineficiente din punct de vedere energetic (este nevoie de consultarea tipurilor de materiale pentru a vedea coeficienții de izolare termică și de permeabilitate);
 • sisteme de ventilație care funcționează deficitar sau lipsa în totalitate a unui sistem de ventilație care să permită circularea sau recircularea aerului;
 • lipsa instalațiilor de răcire a aerului (aparate de aer condiționat, umidificatoare);
 • lipsa sistemelor de încălzire sau încălzirea deficitară- în cele mai multe dintre cazuri locuințele încălzire cu sobe sau radiatoare punctuale pot fi încadrate în maxim clasa D de eficiență energetică, din cauza consumurilor mari de combustibil necesar pentru încălzire raportat la eficiența energetică;
 • lipsa sistemelor de etanșare a țevilor;
 • lipsa sistemelor de hidroizolare perimetrală la nivelul fundației clădirii și lipsa izolării soclului și a fundației;
 • acoperișuri neizolate sau care funcționează deficitar.

 

probleme certificat energetic

 

Fiecare dintre aceste aspecte sunt consemnate în suplimentul la certificatul de eficiență energetică a clădirilor, iar pentru acestea se ia în calcul un coeficient p, aplicat fiecărei probleme întâmpinate, în funcție de gradul de afectare.

 

Ce documente sunt necesare pentru auditul energetic?

 

 

Dacă vrei să ți se elibereze certificatul energetic și vrei să apelezi la un auditor energetic, atunci ar trebui să îți pregătești și dosarul cu actele necesare:

 • planul amplasament al clădirii;
 • planuri instalații (instalații de orice tip);
 • scheme instalații de încălzire;
 • detalii despre îmbunătățiri și echipamente: sisteme de climatizare, ventilație, încălzire, izolare termică;
 • breviar cu materialele de construcții folosite.

 

În cazul construcțiilor vechi sunt luate în calcul și consumurile de gaz, energie (tradițională și regenerabilă), apă etc, consumuri cumulate, calculate anual. Consumurile anuale contribuie la calculul eficienței energetice, astfel putând fi identificate problemele întâmpinate și ce anume cauzează aceste probleme. Aceste consumuri sunt raportate la ceea ce specialiștii numesc „clădire de referință”, adică o clădire ideal-tip, care funcționează în parametri optimi, spre care aspiră orice clădire. Clădirea de referință este modelată structural cu programe de calcul, iar prin comparare sunt reliefate zonele problematice ale clădirii ce urmează a fi analizate.

 

În încheiere

 

Având caracteristici foarte bune de izolare termică și fonică și acționând și ca barieră împotriva apei, spuma poliuretanică este un material care protejează clădirile și care ajută la obținerea unui grad sporit al eficienței termice.

 

 

Discută cu specialiștii noștri cu privire la izolații cu spumă poliuretanică potrivite pentru fiecare locuință și fă primul pas în această direcție a eficientizării termice a locuinței tale.